Om vikten av allsidig träning

Publicerat 2014-05-25

Många av oss har under våren följt UR:s serie Idrottens himmel och helvete. Stora delar av programmen har ägnats åt att understryka hur viktigt det är med allsidig och glädjefull träning. Därför känns det både logiskt och viktigt att ägna detta tränarpass åt kunskap relaterad till detta område.

Allsidighet, lek och glädje

”Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål.”

Citatet finns i boken Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom av Michail Tonkonogi och Helena Bellardini. De tre delarna Allsidighet – Lek – Glädje är en bra grund att utgå från i all planering av träning. Om du utgår från att träningen ska vara ALG-anpassad, så är du redan en bra bit på väg.

Det finns inget motsatsförhållande mellan leken som form och ett genomtänkt, åldersanpassat innehåll. Exempel på lekar och vilka förmågor som tränas i olika lekar, hittar du här i ett tidigare utskick från SISU Idrottsböcker.

roligalekar1Så många som möjligt så länge som möjligt

En annan bra utgångspunkt är att sikta på att behålla så många aktiva som möjligt så länge som möjligt. Detta verkar de flesta som har försökt förstå komplexa orsakssammanhang inom idrotten vara eniga om. Det är bra både på individ- och organisationsplanet. Så här säger Ulrika Berg, barnläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus i Stockholm, i För barnets bästa – en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv:

”All idrott ska bedrivas anpassad till fysisk, mental och social mognad hos dem som deltar. Fler barn och ungdomar i rörelse kan förväntas ge stora vinster på det individuella och samhälleliga planet.”

Även det värdegrundsdokument som idrottsrörelsen baserar all sin verksamhet på, Idrotten vill, har en liknande utgångspunkt.

Idrottens värdegrund

Så här lyder en kortversion av värdegrundstexten:

  • Glädje och gemenskap – är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
  • Demokrati och delaktighet – föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delkatighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
  • Allas rätt att vara med – innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysisk och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
  • Rent spel – och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Du kan ladda hem hela dokumentet Idrotten vill – idrottsrörelsens idéprogram här.

Att få dessa grundläggande värderingar att bli verklighet i den idrottsliga vardagen är ett arbete som ständigt behöver pågå. Som tränare är du en otroligt viktig aktör i detta värdegrundsarbete.

Vikten av allsidig träning

Men nu är det alltså dags att fokusera på just allsidigheten i träningen och varför det är viktigt.

aldersanpassadfysisktraningVi återvänder till kunskap som samlats om detta i boken Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Där konstaterar författarna följande:

”Det finns inget motsatsförhållande mellan seriös, målinriktad och ambitiös träning inom en specifik idrottsgren och en allsidig träning.”

För dig som är tränare för äldre ungdom och/eller seniorer ser vi i detta citat ur Träningslära för idrotterna, av Jostein Hallén och Lars Tore Ronglan, att samma inriktning understryks:

”Specifik träning måste kombineras med variation för att stimulera inlärnings- och träningsutbytet, och träningen måste innehålla en progression, där belastningar och utmaningar ökas gradvis. Träning bör även individualiseras, så att den utgår från den enskilde idrottarens bakgrund och anpassas efter idrottarens livssituation.”

Ett praktiskt exempel på hur träning samtidigt kan vara lekfull och inriktad på att utveckla barns grundläggande fysiska och psykiska förmågor får vi av basketcoachen Joakim Blom i UR:s programserie Tränarens himmel och helvete. Det ser lätt ut att göra både och, men kräver förstås både ett systematiskt tänk och en rejäl dos kunskap. Hör Joakim Blom om sin tränarfilosofi i det första klippet på denna sida, cirka en minut in.

Hur ser din tränarfilosofi ut? Hur svarar du på följande frågor:

  1. Varför har du valt att bli tränare?
  2. Vad är det som driver dig i din tränarroll?
  3. Vad gör att vill fortsätta som tränare inom idrotten?

Fler tips för dig som vill veta mer om allsidig träning:

Lycka till med träningen och framför allt – ha kul!

Fotona i detta tränarpass är tagna av Ryno Quantz (för Träna med roliga lekar utomhus) och Andreas Winblad (för Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom) och får inte kopieras eller användas i andra sammanhang utan tillstånd av SISU Idrottsböcker och fotografen. Däremot får du gärna sprida hela Tränarpasset till alla du tror kan ha intresse av det!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s