Övningar för bättre samspel

Publicerat 2018-12-06

Oavsett om du är tränare eller ledare för barn, ungdomar eller vuxna i en lagidrott eller individuell idrott, så har du säkert själv upplevt eller insett hur viktigt det är att gruppen fungerar bra tillsammans. En väl sammansvetsad grupp känner trygghet och tillit till varandra och vågar därför mer.

Foto: Eurobild

– Om den enskilda individen i laget eller gruppen får växa och utveckla sin förmåga att på ett positivt sätt interagera med sina kamrater, så växer och utvecklas även laget och gruppen.

Det säger Sven-Gunnar Furmark, som är idrottslärare och specialpedagog och författare till den nya boken Bättre samspel – övningar för samarbete, ledarskap och kommunikation.

Samspelsövningarna har sin teoretiska och forskningsbaserade grund i det som kallas för Kooperativt lärande (Cooperative Learning). Den viktigaste grundprincipen i kooperativt lärande är att lärandet är strukturerat utifrån samarbete i små grupper och att uppgifterna konstrueras så att gruppmedlemmarna är positivt ömsesidigt beroende av varandra – alla behövs för att man ska kunna lösa uppgiften.

En av de mest positiva sakerna med kooperativt lärande är att det ökar möjligheter till att stärka relationerna i gruppen. För en del barn och ungdomar är de sociala relationerna det mest positiva med att komma till träningen.

– Utan goda relationer hämmas kunskapsutvecklingen. Genom samarbetsövningar i mindre grupper byggs broar mellan deltagarna som stärker hela gruppen. Tränaren kan alltså höja de ungas prestationer och kunskapsutveckling genom att arbeta med relationsstärkande aktiviteter, säger Sven-Gunnar Furmark.

Övningarna är medvetet konstruerade utifrån att alla behövs för att kunna lösa gruppens uppgift.

– Att alla ska kunna vara med är en förutsättning och ett mål med det kan ibland vara svårt att leva upp till det. För att klara målet är de flesta övningar konstruerade så att vara och en kan delta efter sin förmåga och det finns olika svårighetsgrader för en övning beroende på gruppens sammansättning, säger Sven-Gunnar Furmark.

Att dela in deltagarna i grupper

Du kan göra på lite olika sätt när du ska dela in deltagarna i grupper. Om grupperna består av 4-6 personer är det viktigt att det är du som bestämmer indelningen, annars blir det för mycket väljande av kompisar. I många av övningarna kan du med fördel börja med små grupper och stegvis öka gruppstorleken. Då ökar också utmaningsnivån.

När du gör övningar med 2-3 personer i respektive grupp kan du låta deltagarna själva gå ihop, men det är du som ska sätta ramarna, till exempel: ”Gå ihop två och två, men det måste vara någon som ni inte arbetat med tidigare idag.” ”Gå ihop med någon som har minst en bokstav i sitt förnamn som du också har.”

Alla övningar är konstruerade så att de uppfyller det övergripande syftet men varje övning betonar också ett antal underliggande syften, till exempel att fungera som uppvärmning eller som en del i ett fysträningspass.

Du kan arbeta med allt från kortare pass med 2-3 övningar på totalt 10-15 minuter, till längre pass på upp till 60 minuter. Det viktiga är inte hur långa passen är utan att du arbetar med samspelsövningar regelbundet. Du kan se påtagliga resultat redan efter några tillfällen med dessa övningar, med det är som med specifik idrottsträning – de bestående positiva resultaten kräver regelbunden träning.

Inget lärande utan reflektion

Att arbeta med samspelsövningar är en form av lärande – man lär sig samarbeta och kommunicera i en grupp. Att reflektera efter en övning behöver varken vara krångligt eller ta särskilt lång tid. Det enklaste sättet att lägga in reflektionsmoment är att ge grupperna i uppgift att diskutera den övning de just har gjort.

– Att lära sig ett analytiskt förhållningssätt är bra i väldigt många sammanhang, säger Sven-Gunnar Furmark. Ett tips är att en diskussion nästan aldrig kommer innehålla reflektion om inte du styr upp det. Gruppmedlemmarna vill gärna prata om vad som var kul, roliga situationer och så vidare och det är bra men det gäller också att få dem att titta tillbaka på hur de har löst uppgiften och hur de har fungerat som grupp. Fråga till exempel hur de löste uppgiften och om det gick bra eller dåligt och hur samarbetet fungerade.

Övningarna i boken är indelade i olika syften. Här är några övningar som är lämpliga för uppvärmning eller fysträning.

Jakten

Ålder: 9 år+
Antal deltagare: 12+
Gruppstorlek: 3-4

Uppgift:

Deltagarna går ihop tre och tre och bildar ”jägargrupper”. Varje jägargrupp utser i hemlighet 3-4 olika ”jaktbyten”. Det kan vara vem som helst bland deltagarna. Alla ingår i en jägargrupp och alla är också jaktbyten. När leken börjar så samarbetar jägargruppen för att fånga ett bytesdjur. Det sker genom att omringa och ta ihop händerna i en ring runt bytesdjuret. Så fort de fått ihop händerna betyder det att bytesdjuret är fångat, de släpper då händerna och fortsätter jakten på nästa byte. De ska alltså inte hålla fast bytesdjuret. De tre jägarna får inte hålla varandra i händerna medan de jagar utan ska röra sig fritt.

När en jägargrupp lyckats fånga sitt första bytesdjur ska de genast börja jaga sitt andra bytesdjur och så vidare. Så fort de har fångat alla sina i förväg planerade bytesdjur är gruppen klar och går ur leken. Bryt leken när en eller ett par jägargrupper är klara, och upprepa eventuellt leken.

Tips:

  • I snö blir övningen mycket jobbig och passar bra som konditionsträning.
  • Kör flera korta omgångar med cirka en halv minut vila mellan omgångarna. Då blir det en form av intervallträning.

Slangkull

Ålder: 8 år+
Antal deltagare: 10+
Gruppstorlek: 10+

Uppgift:

Markera ett lagom stort lekområde med koner. Ungefär en tredjedel av gruppen går ihop parvis och blir jägare, övriga blir ”byten” och rör sig en och en. Varje jägarpar håller i en slang. När ett jägarpar lyckas kulla ett byte, så tar bytet också tag i slangen, så att det blir tre jägare som jagar tillsammans. Vid nästa infångade byte (då det blir fyra på en slang) får de två bytena gå ihop och bilda ett nytt jägarpar (och hämta en slang hos handledaren).

Regler:

  • Kullning godkänns bara om samtliga jägare håller i slangen.
  • Springer ett byte utanför lekområdet är hen självtagen.

Varianter:

  • När ett byte blir taget så får en av de två jägarna bli byte, medan bytet blir ny jägare.
  • Du kan avbryta leken innan alla har blivit tagna och i stället leka den i flera korta omgångar, med byte av jägarpar.

Tigern

Ålder: 9 år+
Antal deltagare: 4+
Gruppstorlek: 4-5

Uppgift:

En gruppmedlem är ”tiger”, en annan är ”hjortkalv” och två-tre är ”vuxna hjortar”. Tigern ska försöka ta fast hjortkalven, och de vuxna hjortarna ska försöka skydd kalven genom att röra sig på ett sådant sätt att tigrarna inte kommer åt kalven. Tigrarna kan lyckas med uppgiften, antingen genom att ta kalven eller genom att hjortarna släpper taget om varandra. Upprepa övningen så att deltagarna får prova på samtliga roller.

Varianter:

  • Alla hjortar ställer sig bakom varandra, med kalven sist, och håller händerna på varandras axlar. Den hjort som står längst fram måste ha armarna korsade framför bröstet.
  • Hjortarna håller varandra i händerna.
  • De vuxna hjortarna står i armkrok vända mot kalven. Kalven får inte springa iväg utan måste befinna sig nära de vuxna hjortarna.
  • De vuxna hjortarna står vända från kalven med händerna på ryggen. Kalven måste befinna sig nära de vuxna hjortarna. Tigern får försöka träna sig mellan de vuxna hjortarna, men får inte springa på dem.

Triangelspring

Ålder: 8 år+
Antal deltagare: 12+
Gruppstorlek: var och en för sig

Illustration: Jonny Hallberg

Uppgift:

Deltagarna står i en ring och tänker i hemlighet på två kamrater i ringen, vilka som helst. Leken startar på din (handledarens) signal. Övningen går ut på att var och en ska placera sig på ett sätt som bildar en liksidig triangel med de två kamraterna man tänkt på.

Deltagarna går till att börja med och när det fungerar bra kan de röra sig lite fortare (springa).

Vid ”Stopp!” står alla stilla. Fråga några slumpvis utvalda personer vilka deras kamrater är, för att kolla hur de löst uppgiften.

Variant:

Deltagarna går ihop två och två, och arbetar parvis. De håller varandra i hand, i övrigt genomförs övningen som ovan.

130 övningar och samspelsteori

I boken Bättre samspel – övningar för samarbete, ledarskap och kommunikation får du mängder med övningar att väva in i träningen (eller för den delen i andra sammanhang där samspel mellan deltagare är viktigt!).

Här hittar du också några tidigare tränarpass med liknande teman:

Du vet väl att du alltid kan kontakta SISU Idrottsutbildarna om du har små eller stora frågor i din förening? Kontaktuppgifter till ditt närmaste distrikt hittar du på sisuidrottsutbildarna.se.

Missa aldrig Tränarpasset!

Lämna din e-postadress här (scrolla ner på sidan!) så får du ett mejl nästa gång Tränarpasset fylls på med ett nytt inlägg.

Alla foton är tagna av Håkan Flank till boken Bättre samspel. Fotona får inte användas i andra sammanhang utan tillstånd av SISU Idrottsböcker och fotografen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s