Delaktighet och inflytande hos unga idrottare!

”Min tränare har samtal med oss utövare för att veta vad vi vill och vad vi tycker är viktigt. Under träningarna så pausar hon träningen vid ett par tillfällen för att ställa frågor för att få en bild av vad vi upplever. Ibland får vi också vara med och hålla i vissa delar av träningen eller arbeta två och två för att ge varandra tips på vad vi kan tänka på”, Kajsa 14 år .

Delaktighet är ett viktigt perspektiv för att skapa motivation och en vilja att vara kvar inom idrotten. Varje utövare är unik och har olika behov av i vilken grad hen önskar vara delaktiga. Graden av delaktighet kan även skilja sig beroende på målgrupp, sammanhang och situation. Att låta utövarna beskriva sina behov och drivkrafter samt låta dem vara med och bestämma, ökar ofta deras frihetskänsla. Att bidra till att utövarna känner att de själva kan styra sitt liv och sin träning. Du som tränare har stora möjligheter att göra så att alla i gruppen känner att de är en del i ett sammanhang och att de alla har möjlighet att påverka hur gruppen utvecklas.

Simning, Sum-Sim 2014
Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Praktiska tips för att skapa delaktighet

När du arbetar för att skapa delaktighet behöver du fundera på din träningsgrupp. 

  • Vilken ålder är de?
  • Hur mycket tränar de?
  • Hur får jag en bra bild av hur utövarna vill vara delaktiga?
  • I vilka moment och när bör jag som tränare involvera utövarna under 1) träning och 2) tävling?

Ta dig tid att samtala med dina utövare. De kommer med all säkerhet ge dig många kloka svar som du har nytta av när du planerar och formar träningarna. 

Att skapa förståelse för sin egen utveckling 

Om du arbetar medvetet för att dina utövare ska vara en del av sitt eget lärande, kommer det att öka delaktigheten. Troligen kommer utövarna att få en bättre förståelse för varför vissa övningar och moment är viktiga. Idrottarna kan dessutom bidra med nya idéer och tankar på hur övningar kan utvecklas och vad hen specifikt har behov av att träna. Detta kommer med all sannolikhet öka både utövarnas känsla av delaktighet och bidra till din utveckling som tränare.

I boken Träna och coacha unga idrottare av Fredrik Johansson lyfts vikten av att som utövare fördjupa sina egna kunskaper och förståelse kring centrala delar i sin egen utveckling för att på så sätt bli sin egen bästa coach och tränare. Ju äldre utövaren blir desto viktiga är det att hen hittar egna verktyg och sätt för att själv vara aktiv bättre förstå och vara vaksam på sina behov och utvecklingssteg för att bli mer aktiv i sin planering av träning.

Trana och coacha_omslag

Tanken med boken Träna och coacha unga idrottare är att den ska ge dig som tränare men även dina utövare fördjupade kunskaper i hur du integrerar idrottsspecifik träning, tävling och fysisk träning i ett prestationshöjande och skadeförebyggande syfte. Den ger också tips på hur du lyckas med detta utifrån utövarens fysiska, mentala och sociala utveckling under de viktigaste ungdomsåren. Ambitionen med boken är att knyta ihop befintlig kunskap och erfarenhet till en praktisk användbar träningsvardag.

Delaktighet är viktigt och centralt i Barnkonventionen. Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling år 1989 och innehåller 54 artiklar som slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter. Dessa artiklar belyser barnets skydd och påverkansmöjligheter på olika sätt. Filmen nedan finns i vår idrottsövergripande tränarutbildning och ger dig en bättre förståelse kring barnkonventionen och din tränarroll. 

Ska idrotten följa barnkonventionen?
Ja. All idrott för barn ska utgå från barnkonventionen, det står i RF:s stadgar – som alla specialidrottsförbund och föreningar som är medlemmar i RF är skyldiga att följa. För att vara säker på att leva upp till det bör man som förening säkerställa att verksamheten lever upp till det som står i:

  • RF:s stadgar
  • Idrottsrörelsens idédokument – Idrotten Vill
  • Anvisningar för barn och ungdomsidrott

I nedanstående film beskriver Malin Träff från Riksidrottsförbundet hur du som tränare kan få stöd av ovanstående dokument för att skapa en tränings- och tävlingsmiljö som går i linje med barnkonventionen. Malin arbetar just nu med att uppdatera anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

På nedanstående sida får du mer information om dessa dokument samt information om det stöd du som tränare kan få i utformning av din tränings- och tävlingsmiljö. https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/

Tips på samtalsunderlag med dina utövare!

För dig som är tränare för äldre barn, finns kortfilmer som belyser vikten av fysisk träning, motivationens betydelse och att skapa delaktighet. Varje film är 2–2,5 minut. I slutet av varje film finns en eller ett par frågor som kan vara använda att utgå ifrån för att få igång ett samtal.

Ett tips: skicka ut en film till utövarna före träningen, så kan ni samtala om filmen i samband med träningen – innan, efter eller under en avgränsad tid på träningen.

Filmerna finner du här.

Trana och coacha_omslag

Här kan du läsa mer om och beställa boken Träna och coacha unga idrottare.

———————————————————————————————————

Studera för en karriär inom idrott, träning och hälsa?

Nu är ansökan öppen för Bosön Idrottsfolkhögskolas eftergymnasiala utbildningar. Att studera på Bosön, mitt i idrotten, är ett perfekt vägval för den som önskar utbilda och förbereda sig för en karriär inom idrottsrelaterade yrken, träning och hälsa. Välj mellan Idrottskonsulent (2 år), Tränare för prestation (1 år) och Tränare för hälsa (1 år).

Sista ansökningsdag 24 april.

Se Bosöns kursutbud.

En tanke på “Delaktighet och inflytande hos unga idrottare!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s