Idrottspsykologi – prestation och hälsa

”En god psykisk hälsa är en resurs som hjälper dig att hantera alla de utmaningar som livet utsätter dig för. En resurs som kan skadas av riskfaktorer, eller stärkas av skyddsfaktorer”, skriver Folkhälsomyndigheten.

I Folkhälsomyndighetens film kring Psykisk hälsa får du en bättre bild av vad psykisk hälsa och psykisk ohälsa är. Filmen finns även på ledaresomlyssnar.se, en webbplats som vi berättar mer om i detta Tränarpass.

Som tränare bör du vara uppmärksam på dina utövares mående och tydligt visa att du bryr dig om dem. Att bry sig handlar till stor del om att skapa en trygg och tillåtande miljö där du som tränare uppmärksammar och bekräftar var och en utifrån den de är. Du kan också hjälpa utövarna att försöka hitta en balans i livet mellan bland annat träning, sömn och vila. Kosten har också en avgörande betydelse för såväl prestation som välmående. Var nyfiken och intresserad av varje utövare – hur de mår och vad de tycker och tänker.

Stärka bilden av sig själv

Att hjälpa utövaren att få en tydligare självbild, det vill säga vem man är och hur man agerar vid olika tillfällen är viktigt för att stärka individen som helhet. En ökad förståelse om sig själv kan bidra till att förstå, acceptera och hantera sina känslor, allt detta bidrar till en ökad stabilitet. När utövaren arbetar med sig själv är det viktigt för utövaren att skilja på vem man är och vad man gör, dvs. skilja på personlighet och beteenden. De personliga egenskaperna sätter en ram för något som inte går att förändra eller tar relativt lång tid att förändra med professionell hjälp. Beteenden däremot finns det möjlighet att anpassa och förändra på ett strukturerat sätt. Det är med andra ord mer hjälpsamt att fokusera på vad någon gör, uppmuntra och förstärka de beteenden som är positiva och önskvärda och titta sedan på de beteenden som eventuellt behöver förändras.

Reflektionsfrågor:

 • Hur kan du stödja utövarna att hitta en bra balans i sitt liv mellan träning, sömn och vila?
 • Hur kan du arbeta för att stärka dina utövares självbild?
 • Hur kan du hjälpa dem att öka sin förstå, acceptera och hantering av sina känslor?
 • Hur kan du som tränare stärka dina utövares förmåga att hitta sina styrkor och utveckla dem vidare?
Foto: Filmriding

I den idrottsövergripande tränarutbildningen ger vi dig som tränare mer kunskap och verktyg att arbete för en god psykisk hälsa hos dina utövare.

I filmen nedan ger Göran Kenttä, kompetensansvarig för idrottsspykologi på Riksidrottsförbundet, en kort beskrivning av vad psykisk hälsa är och hur de nya utbildningswebbarna kan användas som stöd.

Ny e-utbildning om psykisk hälsa för barn- och ungdomstränare

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för barn- och ungdomsledare. Bakgrunden är att allt fler unga rapporterar psykisk ohälsa, t ex att de ofta känner oro, har ont i huvudet eller i magen och har svårt att sova. Samtidigt säger många unga att de saknar närvarande vuxna i samhället som lyssnar. Tanken är att e-utbildningen – ”Ledare som lyssnar” ska bidra till att rusta ledare med kunskap som gör att de kan ge bättre stöd till de barn och unga som de leder när de behöver det.

Den nya utbildningen ger grundläggande kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa och hur man kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt. Den är uppdelad i fyra delar och tar en dryg timme att genomföra i sin helhet. Med hjälp av filmer, interaktiva övningar, faktatexter och reflektionsfrågor får du som ledare konkreta och enkla tips på hur man kan bli bättre på att fråga och att lyssna, samt när och hur man kan guida vidare till mer stöd och hjälp. Du får även stöd och tips när det gäller att stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

E-utbildningen är framtagen på uppdrag av regeringen. Målet är att de ledare som gått e-utbildningen ska kunna vara mer närvarande, stödjande och trygga i möten med barn och unga som mår dåligt psykiskt.

På webbplatsen erbjuds även fördjupning i form av länkar till mer stöd och kunskap samt diskussionsfrågor för föreningar. Utbildningen är kostnadsfri och fungerar både på dator, läsplatta och mobil.

Läs mer och gå utbildningen på ledaresomlyssnar.se

Foto: Filmriding

Ny webbplats: Idrottspsykologi – prestation och hälsa

Kompetensområde idrottspsykologi under avdelningen Elitidrottsstöd på Riksidrottsförbundet har tagit fram en ny webbplats kring ämnet idrottspsykologi. Webbplats riktar sig först och främst till satsande utövare från gymnasieåldern uppåt till seniornivå. Men webbplatsen kan givetvis även användas av de som jobbar runt utövaren, till exempel tränare, ledare, sportchefer, förbundskaptener eller föräldrar, för att öka kunskap och förståelse för ämnet för att på det sätt bättre kunna stödja och vägleda utövaren.

På denna länk hittar du webbplatsen.

Idrottspsykologi är ett ämne som rymmer såväl frågor kring prestationsutveckling samt kring det psykiska välbefinnandet, och både dessa delar beskrivs på den nya webben. Mer specifikt är webbplatsen uppdelad i sju olika områden:

 • Prestation
 • Välbefinnande
 • Idrottsspecifika utmaningar
 • Psykisk ohälsa
 • Övningar
 • Hjälp att få
 • Upp, upp vi lyfter

Kortfattat innehåller respektive del följande:

I delen Prestation belyses några centrala områden inom idrottspsykologin som anses vara väsentliga för prestationsförmågan, som till exempel nervositet och mästerskapsförberedelser.

Under rubriken Välbefinnande kan läsaren få kunskap om olika områden som är viktiga för att förbättra eller optimera det psykiska välbefinnandet, som till exempel sömn, sociala relationer och mindfulness. Det psykiska välbefinnandet är en viktig resurs för utövarna för att kunna upprätthålla en lång och hållbar idrottskarriär och må bra under tiden.

I delen Idrottsspecifika utmaningar belyses olika situationer som aktiva kan hamna i och som potentiellt kan försämra det psykiska välbefinnandet. Några exempel är när en utövare blir skadad eller kommer in i en fas av överträning.

Under rubriken Psykisk ohälsa beskrivs vanligt förekommande psykiska symptom och sjukdomar, som till exempel ångest, sömnproblem och ätstörningar. Att få kunskap om hur dessa sjukdomar yttrar sig kan hjälpa den drabbade och människor runt om att identifiera problemet för att därefter kunna ta rätt steg och söka vård i god tid.

I alla dessa fyra delar finns det förutom text även konkreta tips kring vad utövaren kan göra själv, samt information om när man bör söka hjälp, och var man bäst kan få stöd med sina frågor.

En del av webbplatsen innehåller olika inspelade övningar som kompletterar texterna och de tips som ges i varje avsnitt.

På sidan Hjälp att få finns det en samlad översikt kring var utövaren kan vända sig för att träffa en expert. Sidan är indelat i de tre kategorierna akut hjälp, vård, och idrottspsykologisk rådgivning, och guidar utövaren för att komma till rätt hjälp.

I fliken Upp upp vi lyfter finns en inspelning av en teaterföreställning som belyser utmaningar som elitsatsande idrottsungdomar och deras tränare och föräldrar möter.

Använd gärna denna webbplats tillsammans med dina utövare för att prata om psykisk hälsa – webben innehåller såväl faktakunskap, övningar samt frågor att reflektera och samtala kring.

Vad kan du som tränare konkret göra?

* Var uppmärksam på dina utövares mående
* Försök att lära känna utövaren och visa att du bryr dig genom att visa intresse och nyfikenhet på hur det är i skolan, på jobbet eller hur de haft det under helgen
* Våga fråga om du misstänker att det finns något som inte står rätt till eller något annat som oroar
* Prata kontinuerligt i gruppen om att saker händer på träningen och i livet i stort som påverkar hur vi mår och känner oss för att skapa förståelse för livets bergodalbana
* Gå före själv och ge exempel på saker som du blir ledsen för,  är rädd eller osäker kring eller utmanas av
* Sök stöd och rådfråga experter om du har någon utövare som du misstänker mår dåligt

Du hittar kontaktuppgifter till experter på webben ”Idrottspsykologi – prestation och hälsa”

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s